Browse Category: Nezaradené

Vedieť aspoň jeden cudzí jazyk je dnes takmer nevyhnutné

Znalosť cudzieho jazyka je dnes už takmer povinnosťou. Ovplyvňuje to najmä doba, v ktorej žijeme, a fakt, že mnoho firiem pracuje na medzinárodnej úrovni. Skoro každý pracovný pohovor môže obsahovať aj časť, kde preukážete svoje jazykové schopnosti. zachrániť vás môže dobrá jazyková škola, ktorá vás vďaka inovatívnym metódam a dobrým lektorom naučí spíkovať či špechovať rýchlo a jednoducho.

V každom väčšom meste je ponuka jazykových kurzov široká. Tie ponúkajú nielen výučbu v skupinách, ale aj individuálnu alebo bez vašej prítomnosti. Technológie neustále napredujú a nevyhýbajú sa ani vyučovaniu cudzích jazykov, ktorý sa dá učiť napríklad cez Skype a s lektorom žijúcim na opačnom konci sveta. Zamestnávatelia investujú do vzdelávania svojich zamestnancov a jazykové kurzy, semináre a školenia ponúkajú ako jeden z benefitov pri nástupe do novej práce.

Angličtina – univerzálny jazyk

Angličtina ako medzinárodný jazyk je síce materinským len pre 4,83 percenta svetovej populácie, no dohovoríte sa ňou prakticky všade. A práve angličtina patrí na prvé priečky v rebríčkoch jazykov, ktoré sa učia vo svete najčastejšie. Veľká časť firiem pôsobiacich na  Slovensku, ktoré pracujú na medzinárodnej úrovni, od svojich zamestnancov očakávajú znalosť práve anglického jazyka na veľmi vysokej úrovni.

Na Slovensku sa podľa štatistík jazykovej školy VOLIS ACADEMY venuje vyučovaniu cudzieho jazyka takmer 95 % študentov, porozumieť informáciám v cudzom jazyku je pre mnohých veľmi ťažké. A aj keď na učenie vynaložia Slováci veľa driny, v praxi nevedia vedomosti dobre využiť.

Francúzština a nemčina

To, že angličtina stojí na prvom mieste je nepochybné, no o aké jazyky je ďalej záujem? Za angličtinou je druhým najpopulárnejším jazykom francúzština, aj keď mnohí by očakávali práve nemčinu, ktorá sa však ocitá až na 4. mieste tohto rebríčka. Za francúzskym jazykom tretiu priečku obsadzuje španielčina, ktorá zároveň patrí aj medzi najľahšie jazyky na svete. Aj to môže byť dôvod, prečo by ste pri rozširovaní svojich vedomostí a ďalšom vzdelávaní mohli napríklad navštevovať kurz španielčiny.

Referencie sú dôležité

Výbery jazykovej školy je veľmi dôležitý. Dnes vám všade garantujú, že vás naučia ten či onen cudzí jazyk. Vyberať si musíte ale podľa určitých kritérií. Dnes už veľmi nezáleží na lokalite, je jedno či je jazyková škola v Bratislave alebo na východe Slovenska. Záleží na kvalite. Jedným kritérií pri výbere pre vás by malo byť určite to, či má daná jazyková škola dobré referencie od svojich žiakov. Najmä sa zamerajte na ľudí zo svojho okolia a pri výbere jazykovej školy sa pýtajte, ako sú spokojní s kurzmi, ktoré navštevujú a o akých jazykovkách počuli chválu. Uľahčíte si rozhodovanie, kam zamieriť na zápis.

Vzdelaný lektor ale bez ľudského prístupu…

Kvalifikovaní lektori je požiadavka, ktorá by mala stáť pri výbere jazykovej školy na prvých priečkach. Veď práve oni sú tí, s ktorými budete tráviť najviac času kurzu a tí, vďaka ktorým si máte cudzí jazyk osvojiť. Dokonca aj ťažkosti, ktoré budete mať s výučbou cudzieho jazyka, sa vám budú lepšie zvládať s lektorom, ktorý má príjemné vystupovanie a motivačné techniky učenia. V ideálnom prípade je bonusom aj to, ak lektor cudziu krajinu aj navštívil alebo tam absolvoval nejaký pobyt. Najideálnejším je potom “native speaker”, rodený hovorca toho-ktorého jazyka.

Práca v skupine nie je vždy výhodou

Viaceré jazykové školy pracujú so študentmi v skupinách, v ktorých si môžete predcvičovať svoje jazykové schopnosti a otestovať si komunikáciu v cudzom jazyku. Nie vždy je však dobré, ak je skupina príliš veľká. Môže sa totiž stať, že lektor nebude venovať dostatočnú pozornosť každému, a vy si tak budete z hodín odnášať iba teóriu, čo je pre vás veľmi málo. Najlepšie sa naučíte jazyk vtedy, keď ho používate, v priamej komunikácii s niekým.

Online test zistí, na akej ste úrovni

Mnohé informácie o jazykových školách sa môžete dozvedieť na webových stránkach jazykovej školy. Mnohé ponúkajú možnosť otestovať sa online a zistiť, aká je vaša úroveň znalosti cudzej reči. Otestujte sa formou testu, ktorý je prístupný online a zadarmo.

Callanova metóda je najefektívnejšia

Najčastejšou formou výučby anglického jazyka v mnohých jazykových školách je Callanova metóda. Jej základom je interakcia medzi lektorom a študentom, ktorá je založená na otázkach a odpovediach. Lektor po celé trvanie hodiny rozpráva anglickým jazykom bez prekladu. Študenti si opakujú jednotlivé frázy, až kým ich nehovoria automaticky. Túto metódu využívajú mnohé kurzy, aj kurzy angličtiny v Bratislave sú na tejto metóde založené.

Naučte sa cudzí jazyk cez Skype

Pre tých, ktorí by sa chceli učiť cudzí jazyk z pohodlia domova, ponúkajú niektoré jazykové školy aj formu výučby cez Skype. Učíte sa vtedy, kedy môžete a vybrať sa dá hodina individuálna alebo v menšej skupine. Už dávno neplatí, že zápisy do jazykových škôl sa dejú len na začiatku školského roka, teda v septembri. Prihlásiť sa do jazykovej školy môžete kedykoľvek, individuálne hodiny začnete prakticky hneď. Ak máte záujem o vybraný kurz alebo konverzačné hodiny v skupine, rozvrh dostanete a viete si ho vopred prispôsobiť svojmu pracovného a osobnému času.

Hovorí sa, že koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. V dobe, kedy cestovanie ponúka obrovské možnosti a brány do celého sveta máme naširoko otvorené, je znalosť cudzieho jazyka obrovskou výhodou.

Poskytnutie osobných údajov a ich zneužitie na internete

V súčasnosti riešime čoraz viac vecí prostredníctvom internetu. Online pracujeme, komunikujeme, nakupujeme, riešime mzdové účtovníctvo… Preto je zrejmé, že tu či tam poskytujeme aj naše kontaktné údaje, informácie o majetkových pomeroch, uverejňujeme súkromné fotografie či videá.

Ako ste na tom vy s vedomosťou o tom, ako sa chrániť pri zneužití vašich súkromných údajov? Vedeli by ste si poradiť?

Riziko poskytnutia osobných údajov

Najväčšie riziká poskytovania našich osobných údajov v rámci nákupov či komunikácie na internete spočívajú v tom, že sa priamo alebo nepriamo dostanú k niekomu, kto ich teoreticky môže zneužiť. Áno, už pri ich poskytnutí je preto treba rátať s možnosťou, vôbec nie nereálnou, že čokoľvek súkromné sa v momente zverejnenia či posunutia k ďalšej osobe stáva vecou verejnou a strácate nad tým kontrolu.

Riziká, ktoré hrozia, sú rôzne. Každý dobrý daňový poradca aj iný, ekonomicky znalý človek vie, že sa to pohybuje od vcelku neškodného, ale o to otravnejšieho zasielania nevyžiadanej reklamnej pošty do vášho emailu až po omnoho závažnejšie ohrozenia, ako je vydieranie, šikana alebo krádež.

Ako isto uznáte, rozhodne nie je na škodu, trochu sa podučiť v základnej terminológii v rámci danej oblasti.

Zákon o ochrane osobných údajov – základné pojmy

Čo sú to osobné údaje? Ako udáva platný Zákon o ochrane osobných údajov, osobné údaje sú také údaje, ktoré umožňujú presne identifikovať konkrétnu osobu. Okrem kontaktných informácií sem patria aj tzv. citlivé informácie, ktoré odhaľujú rasový a etnický pôvod, ďalej politické názory osoby, jej náboženskú vieru či svetonázor, členstvo v organizáciách, politických stranách, informácie o zdravotnom stave alebo pohlavnom živote.

Podľa Zákona o ochrane osobných údajov má každý človek právo sám sa rozhodnúť, ako so svojimi osobnými údajmi naloží a komu ich poskytne. Rovnako tak má právo na to, ak ich už poskytne, aby neboli nijako zneužité a aby boli všetkými možnými dostupnými prostriedkami chránené.

Je preto viac než na mieste, dať si pozor na podvodné pokusy dostať sa k našim dôležitým heslám (k bankovému účtu či mailu), prípadne iné spôsoby, ako o nás zistiť čo najviac.

 

Ako si nájsť prácu v zahraničí?

Asi každý mladý a produktívny Slovák už aspoň raz v živote zauvažoval o tom, že by sa vybral pracovať do zahraničia. Veď povedzme si pravdu. Za hranicami Slovenska dokáže rovnaká práca vyniesť niekoľkonásobne vyšší plat. A netreba chodiť ani veľmi ďaleko. Postačí napríklad susedné Rakúsko, či blízke Nemecko. Aj Vy ste už o zahraničnej kariére uvažovali?

Užitočné tipy pri hľadaní práce v zahraničí

Prácu v zahraničí si môže nájsť prakticky ktokoľvek. Či už ste napríklad IT odborník alebo vyučená kaderníčka. Stačí, ak do vyhľadávača zadáte napríklad heslo „works abroad“, teda práca za hranicami, a objavíte množstvo ponúk z rôznych oblastí. To teda znamená, že nemusíte mať ani nejaké extra odborné znalosti, a predsa sa môžete za hranicami uplatniť a dobre zarábať. Takže ako na to?

 1. Rozhodnite sa, čo vlastne chcete robiť. Akú pracovnú ponuku hľadáte? Kvalifikovanú prácu (tzv. skilled works) alebo nekvalifikované pracovné ponuky (tzv. unskilled works)? Pod kvalifikovanou prácou sa rozumie napríklad práca lekára, zdravotnej sestry, či počítačového odborníka. Nekvalifikovaná práca je zas napríklad práca predavačky, či upratovača.
 2. Napíšte si životopis a motivačný list v cudzom jazyku. Ovládanie cudzieho jazyka je samozrejme jeden z predpokladov, že si prácu nájdete. Často krát to nemusí byť nejaká extra úroveň a postačujú hovorové znalosti. Okrem toho platí, že na mieste sa toho naučíte najviac!
 3. Surfujte na webe. Veľmi Vám môže pomôcť napríklad web eures.sk. Je to slovenský web, ktorý sa zaoberá ponukou práce v Európskej únii. Získate tu tiež cenné informácie a rady. Oplatí sa však sledovať aj rôzne blogy, skúsenosti a rady od ľudí, ktorí už v zahraničí pracujú.
 4. Ste už na mieste? V prípade, že ste sa do zahraničia vybrali takpovediac naslepo, máte to s hľadaním práce o to ťažšie. Musíte byť aktívny. Oplatí sa napríklad navštíviť miestny úrad práce, kde Vám zamestnanci poradia a pomôžu. Avšak neváhajte hľadať aj na vlastnú päsť. Sledujte tamojšiu dennú tlač, navštevujte firmy a podniky, kde by ste chceli pracovať. Samozrejme, so životopisom v ruke. Aktívny prístup Vám určite pomôže viac, ako posedávanie doma.
 5. Oslovte miestne pracovné agentúry. Tie Vám môžu byť mimoriadne nápomocné napríklad s vybavovaním príslušných povolení, ale aj so samotným hľadaním práce.

Je pravda, že cudzinec to má s hľadaním práce vždy ťažšie, ako domáci. Ak sa však nevzdáte, určite budete mať úspech. Pomôže tiež na začiatok ísť niekam, kde poznáte buď domácich alebo Slovákov, ktorí už na mieste pracujú. Tí Vám iste v začiatkoch podajú pomocnú ruku.

Autorské právo: gstockstudio / 123RF Reklamní fotografie

Prečo pracovať v zahraničí? Tu sú hlavné dôvody!

Možno uvažujte o tom, že by ste sa zamestnali v zahraničí. No chýba Vám ten povestný posledný krok. To konečné rozhodnutie, prečo tak urobiť. Je to aj Váš prípad a stále sa neviete rozhodnúť? Možno Vám pomôžu nasledujúce dôvody, respektíve hlavné výhody práce v zahraničí.

Benefity práce v zahraničí

Vraví sa, že vybrať sa pracovať do zahraničia by mali určite aspoň mladí ľudia. Sú predsa bez záväzkov a môžu si dovoliť opustiť domov. A v prípade neúspechu majú šancu na reparát! Ak Vás zaujíma, prečo by ste mali ísť za hranice ako dvadsiatnik, prezradí Vám to vyhľadávač a heslo „works abroad in your 20s“. Samozrejme, že práca v zahraničí nie je určená len pre mladých. Prečo to teda skúsiť?

 1. Zvýšite svoj kredit a svoju cenu. Predstavte si, ako sa v životopise bude vynímať informácia o tom, že ste pracovali v zahraničí. A hlavne v prípade, ak je to práca v odbore, v ktorom sa chystáte zamestnať aj doma! Skúsenosť s prácou za hranicami Vám môže výrazne pomôcť pri následnom hľadaní si práce doma.
 2. Naučíte sa jazyk. To je aj jeden z dôvodov, prečo mnohí mladí Slováci cestujú za hranice. Ich cieľom je naučiť sa poriadne niektorý zo svetových jazykov. A táto znalosť Vám opäť môže pomôcť pri hľadaní si práce doma. Vďaka znalosti cudzieho jazyka na vysokej úrovni môžete získať lepšie platenú alebo zaujímavejšiu prácu.
 3. Naučíte sa pracovať v náročných podmienkach. Začínať v novej práci je vždy náročné. Ani nehovoriac, ak začínate v práci v zahraničí. Musíte sa snažiť o to viac. Takáto skúsenosť Vás mnohému naučí. Budete viac prispôsobivý, odolnejší voči stresu, silnejší pri zdolávaní výziev. Opäť čosi, čo sa do ďalšieho života a kariéry hodí.
 4. Získate medzinárodné kontakty. Ak len nie ste takpovediac odľud, určite si pri svojom pôsobení v zahraničí nájdete nové známosti a nových priateľov. Čo určite nie je zbytočné!
 5. Budete nezávislejší. Vo svojej domovine máme mnoho priateľov a rodinných príslušníkov, ktorí sú vždy ochotní nám pomôcť. Ak však vycestujete do zahraničia, budete si musieť poradiť svojpomocne. To Vás zocelí.
 6. Spoznáte krajinu. Na dovolenke sa Vám určite nepodarí spoznať destináciu tak, ako keď v nej žijete. Ak teda túžite spoznať nejakú krajinu, nie je lepší spôsob, ako sa tam načas presťahovať.

Ak Vás dobrodružstvo sprevádza po celý život a ste radi mimo svojej komfortnej zóny, práve práca v zahraničí je to, čo potrebujete.

 

Autorské právo: gstockstudio / 123RF Reklamní fotografie

Efektívna reklama na internete – SEO PR článok

SEO PR Článok odborne napíšeme a opublikujeme v našich kvalitných tematických magazínoch a informačných web stránkach.

 • originál – napísaný iným autorom
 • obsahuje kľúčové slová a cez ne povedie odkaz na Vašu internetovú stránku.
 • uverejnený je na jednej kvalitnej internetovej stránke nastálo (blog, magazín, informačná web stránka, portál)

sieť magazínov a informačný web stránok

majú svoju históriu, obsahové zameranie, kvalitný obsah a tým aj pozitívny pagerank 3 a viac

Čo Vám SEO článok prinesie

Okamžité návštevy – článok sa po uverejnení v magazíne sa nachádza na hlavnej stránke a je zazdielaný na sociálnych sieťach.

Vylepšenie v SEO – Vyhľadávače nájdu článok a vašu web stránku vyhodnotia, za zaujímavé miesto a tým ju posunú na prednú pozíciu vo vyhľadávaní (tu sú obzvlášť dôležité originálne texty a kvalitné magazíny ktoré majú vysoký pagerank )

Dlhodobý Efekt – články na internete zostávajú súčasťou obsahu jednotlivých magazínov, takže táto forma reklamy pôsobí dlhodobo.

Zlepšenie imidžu firmy – článok zanecháva priaznivú odozvu pre tých čo si budú zisťovať informácie o vašej firme (produktoch) na internete , budú nachádzať priaznivé články na rôznych miestach internetu od rôznych autorov .

 

www.blueinfo.sk, info@shopping.sk, mobil 0917417448

Zoznam magazínov a informačných web stránok

Posunieme Vás hore TEAM Blueinfo.sk