Poskytnutie osobných údajov a ich zneužitie na internete

V súčasnosti riešime čoraz viac vecí prostredníctvom internetu. Online pracujeme, komunikujeme, nakupujeme, riešime mzdové účtovníctvo… Preto je zrejmé, že tu či tam poskytujeme aj naše kontaktné údaje, informácie o majetkových pomeroch, uverejňujeme súkromné fotografie či videá.

Ako ste na tom vy s vedomosťou o tom, ako sa chrániť pri zneužití vašich súkromných údajov? Vedeli by ste si poradiť?

Riziko poskytnutia osobných údajov

Najväčšie riziká poskytovania našich osobných údajov v rámci nákupov či komunikácie na internete spočívajú v tom, že sa priamo alebo nepriamo dostanú k niekomu, kto ich teoreticky môže zneužiť. Áno, už pri ich poskytnutí je preto treba rátať s možnosťou, vôbec nie nereálnou, že čokoľvek súkromné sa v momente zverejnenia či posunutia k ďalšej osobe stáva vecou verejnou a strácate nad tým kontrolu.

Riziká, ktoré hrozia, sú rôzne. Každý dobrý daňový poradca aj iný, ekonomicky znalý človek vie, že sa to pohybuje od vcelku neškodného, ale o to otravnejšieho zasielania nevyžiadanej reklamnej pošty do vášho emailu až po omnoho závažnejšie ohrozenia, ako je vydieranie, šikana alebo krádež.

Ako isto uznáte, rozhodne nie je na škodu, trochu sa podučiť v základnej terminológii v rámci danej oblasti.

Zákon o ochrane osobných údajov – základné pojmy

Čo sú to osobné údaje? Ako udáva platný Zákon o ochrane osobných údajov, osobné údaje sú také údaje, ktoré umožňujú presne identifikovať konkrétnu osobu. Okrem kontaktných informácií sem patria aj tzv. citlivé informácie, ktoré odhaľujú rasový a etnický pôvod, ďalej politické názory osoby, jej náboženskú vieru či svetonázor, členstvo v organizáciách, politických stranách, informácie o zdravotnom stave alebo pohlavnom živote.

Podľa Zákona o ochrane osobných údajov má každý človek právo sám sa rozhodnúť, ako so svojimi osobnými údajmi naloží a komu ich poskytne. Rovnako tak má právo na to, ak ich už poskytne, aby neboli nijako zneužité a aby boli všetkými možnými dostupnými prostriedkami chránené.

Je preto viac než na mieste, dať si pozor na podvodné pokusy dostať sa k našim dôležitým heslám (k bankovému účtu či mailu), prípadne iné spôsoby, ako o nás zistiť čo najviac.