Vedieť aspoň jeden cudzí jazyk je dnes takmer nevyhnutné

Znalosť cudzieho jazyka je dnes už takmer povinnosťou. Ovplyvňuje to najmä doba, v ktorej žijeme, a fakt, že mnoho firiem pracuje na medzinárodnej úrovni. Skoro každý pracovný pohovor môže obsahovať aj časť, kde preukážete svoje jazykové schopnosti. zachrániť vás môže dobrá jazyková škola, ktorá vás vďaka inovatívnym metódam a dobrým lektorom naučí spíkovať či špechovať rýchlo a jednoducho.

V každom väčšom meste je ponuka jazykových kurzov široká. Tie ponúkajú nielen výučbu v skupinách, ale aj individuálnu alebo bez vašej prítomnosti. Technológie neustále napredujú a nevyhýbajú sa ani vyučovaniu cudzích jazykov, ktorý sa dá učiť napríklad cez Skype a s lektorom žijúcim na opačnom konci sveta. Zamestnávatelia investujú do vzdelávania svojich zamestnancov a jazykové kurzy, semináre a školenia ponúkajú ako jeden z benefitov pri nástupe do novej práce.

Angličtina – univerzálny jazyk

Angličtina ako medzinárodný jazyk je síce materinským len pre 4,83 percenta svetovej populácie, no dohovoríte sa ňou prakticky všade. A práve angličtina patrí na prvé priečky v rebríčkoch jazykov, ktoré sa učia vo svete najčastejšie. Veľká časť firiem pôsobiacich na  Slovensku, ktoré pracujú na medzinárodnej úrovni, od svojich zamestnancov očakávajú znalosť práve anglického jazyka na veľmi vysokej úrovni.

Na Slovensku sa podľa štatistík jazykovej školy VOLIS ACADEMY venuje vyučovaniu cudzieho jazyka takmer 95 % študentov, porozumieť informáciám v cudzom jazyku je pre mnohých veľmi ťažké. A aj keď na učenie vynaložia Slováci veľa driny, v praxi nevedia vedomosti dobre využiť.

Francúzština a nemčina

To, že angličtina stojí na prvom mieste je nepochybné, no o aké jazyky je ďalej záujem? Za angličtinou je druhým najpopulárnejším jazykom francúzština, aj keď mnohí by očakávali práve nemčinu, ktorá sa však ocitá až na 4. mieste tohto rebríčka. Za francúzskym jazykom tretiu priečku obsadzuje španielčina, ktorá zároveň patrí aj medzi najľahšie jazyky na svete. Aj to môže byť dôvod, prečo by ste pri rozširovaní svojich vedomostí a ďalšom vzdelávaní mohli napríklad navštevovať kurz španielčiny.

Referencie sú dôležité

Výbery jazykovej školy je veľmi dôležitý. Dnes vám všade garantujú, že vás naučia ten či onen cudzí jazyk. Vyberať si musíte ale podľa určitých kritérií. Dnes už veľmi nezáleží na lokalite, je jedno či je jazyková škola v Bratislave alebo na východe Slovenska. Záleží na kvalite. Jedným kritérií pri výbere pre vás by malo byť určite to, či má daná jazyková škola dobré referencie od svojich žiakov. Najmä sa zamerajte na ľudí zo svojho okolia a pri výbere jazykovej školy sa pýtajte, ako sú spokojní s kurzmi, ktoré navštevujú a o akých jazykovkách počuli chválu. Uľahčíte si rozhodovanie, kam zamieriť na zápis.

Vzdelaný lektor ale bez ľudského prístupu…

Kvalifikovaní lektori je požiadavka, ktorá by mala stáť pri výbere jazykovej školy na prvých priečkach. Veď práve oni sú tí, s ktorými budete tráviť najviac času kurzu a tí, vďaka ktorým si máte cudzí jazyk osvojiť. Dokonca aj ťažkosti, ktoré budete mať s výučbou cudzieho jazyka, sa vám budú lepšie zvládať s lektorom, ktorý má príjemné vystupovanie a motivačné techniky učenia. V ideálnom prípade je bonusom aj to, ak lektor cudziu krajinu aj navštívil alebo tam absolvoval nejaký pobyt. Najideálnejším je potom “native speaker”, rodený hovorca toho-ktorého jazyka.

Práca v skupine nie je vždy výhodou

Viaceré jazykové školy pracujú so študentmi v skupinách, v ktorých si môžete predcvičovať svoje jazykové schopnosti a otestovať si komunikáciu v cudzom jazyku. Nie vždy je však dobré, ak je skupina príliš veľká. Môže sa totiž stať, že lektor nebude venovať dostatočnú pozornosť každému, a vy si tak budete z hodín odnášať iba teóriu, čo je pre vás veľmi málo. Najlepšie sa naučíte jazyk vtedy, keď ho používate, v priamej komunikácii s niekým.

Online test zistí, na akej ste úrovni

Mnohé informácie o jazykových školách sa môžete dozvedieť na webových stránkach jazykovej školy. Mnohé ponúkajú možnosť otestovať sa online a zistiť, aká je vaša úroveň znalosti cudzej reči. Otestujte sa formou testu, ktorý je prístupný online a zadarmo.

Callanova metóda je najefektívnejšia

Najčastejšou formou výučby anglického jazyka v mnohých jazykových školách je Callanova metóda. Jej základom je interakcia medzi lektorom a študentom, ktorá je založená na otázkach a odpovediach. Lektor po celé trvanie hodiny rozpráva anglickým jazykom bez prekladu. Študenti si opakujú jednotlivé frázy, až kým ich nehovoria automaticky. Túto metódu využívajú mnohé kurzy, aj kurzy angličtiny v Bratislave sú na tejto metóde založené.

Naučte sa cudzí jazyk cez Skype

Pre tých, ktorí by sa chceli učiť cudzí jazyk z pohodlia domova, ponúkajú niektoré jazykové školy aj formu výučby cez Skype. Učíte sa vtedy, kedy môžete a vybrať sa dá hodina individuálna alebo v menšej skupine. Už dávno neplatí, že zápisy do jazykových škôl sa dejú len na začiatku školského roka, teda v septembri. Prihlásiť sa do jazykovej školy môžete kedykoľvek, individuálne hodiny začnete prakticky hneď. Ak máte záujem o vybraný kurz alebo konverzačné hodiny v skupine, rozvrh dostanete a viete si ho vopred prispôsobiť svojmu pracovného a osobnému času.

Hovorí sa, že koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. V dobe, kedy cestovanie ponúka obrovské možnosti a brány do celého sveta máme naširoko otvorené, je znalosť cudzieho jazyka obrovskou výhodou.